top of page

Aksjon Strømsveien 

Trafikken i Strømsveien har vært en rød klut for beboere på Vålerenga i årevis. Fra tungt trafikkert motorvei, via tunell og bom, er Strømsveien fremdeles ikke god å krysse.  

I samarbeid med Vålerenga Vel har beboere på Vålerenga startet en aksjonsgruppe som skal jobbe for å gjøre Strømsveien tryggere for alle som bor og oppholder seg i bydelen vår.

De jobber hardt og har langt på vei lykkes. Siste skudd på stammen er opphøyd gangfelt. 

Følg aksjonsgruppa på Facebook

bottom of page