Velkommen til julegrantenning!

15:45 Salg av fakler foran kirken

16:00 Fakkeltoget starter 

17:00 Julegrana tennes