top of page

Vi reddet Vålerengaparken!

Hundrevis av Vålerengafolk møtte opp i parken og protesterte mot Bane NORs planer om å bruke deler av parken, inkludert 2/3 av skolegården, lekeplasser, fotballbane, skøytebane og gang- og sykkelstien, til prosjektområde. 

Vi fikk full støtte fra hele det politiske Oslo som lovet at hele parken skulle ut av prosjektområdet!

Mer info: www.facebook.com/ReddValerengaparken

Se også innlegget i Dagsavisen

bottom of page